Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 407594 View view 44.200.140.218 rss feed
 
  อัลบั้มภาพทั้งหมด


สำนักพุทธศาสนาเข้าตรวจเยี่ยมกำกับติดตามผลการดำเนินงาน

 18/07/2024 :  16:32 น.


สำนักพุทธศาสนาจังหวัดมาตรวเยี่ยมแผนการนิเทศ

 04/07/2024 :  21:16 น.


กิจกรรมปฐมนิเทศ 2567

 04/07/2024 :  14:22 น.


ลงกิจกรรมปรับปรุงภูมิมิทัศน์โรงเรียน ปีการศึกษา 2567

 04/07/2024 :  14:19 น.


ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

 26/12/2023 :  09:37 น.


ทัศนศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาลัยบูรพา

 26/12/2023 :  09:34 น.


ทัศนศึกษา วัดอโศการาม สมุทรปราการ

 26/12/2023 :  09:31 น.


ออกพรรษา 2566

 06/11/2023 :  20:34 น.


กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

 17/08/2023 :  13:17 น.


กิจกกรมวันแม่ 14 สิงหาคม 2566

 17/08/2023 :  13:11 น.


กิจกรรมวันพระ 16 ส.ค. 66

 17/08/2023 :  11:41 น.


โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณรประจำปี 11 สค.66

 17/08/2023 :  11:37 น.


ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ออกนิเทศติดตามสถิติข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระป

 07/06/2023 :  18:58 น.


กิจกรรมจิตอาสา 16 ธ.ค. 65

 20/12/2022 :  08:51 น.


นิทรรศการผลงานโรงเรียนวัดศิริมงคล

 16/12/2022 :  09:24 น.


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวาง เนื่องในโอกาส

 03/09/2022 :  16:25 น.


จ้าหน้าที่ พ ศ จ.อุดรธานี ออกนิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายใน รร.พระปริยัติธรรมวัดศิริมงคล 15 สิงหาคม

 16/08/2022 :  13:37 น.


พิธีรับเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร 1-2

 07/07/2022 :  09:16 น.


โครงการสำรวจพฤติกรรมของสามเณร

 07/07/2022 :  09:11 น.


ทำบุญเทศกาลสงกรานต์ 65

 25/04/2022 :  08:22 น.


รับวัคชีนป้องกันโควิด

 24/03/2022 :  15:00 น.


กิจกรรมสัมพันธุ์ชุมชน

 24/03/2022 :  14:59 น.


รับของพระราชทาน

 24/03/2022 :  14:58 น.


กิจกรรมสัมพันธุ์ชุมชน

 24/03/2022 :  14:55 น.


พศจ.อุดร ตรวจเยี่ยม รร.วัดศิริมงคล

 26/11/2021 :  16:26 น.


การทอดกฐิน 14 พ.ย. 64

 19/11/2021 :  10:54 น.


วันอาสาฬหบูชา

 09/11/2021 :  09:54 น.


ประชุมคณะครู ปี 2564

 09/11/2021 :  09:52 น.


สอบนักธรรม ปี 2564

 09/11/2021 :  09:47 น.


เจ้าหน้าที่ พศ.จ.อุดรธานี มาเยี่ยมโรงเรียน

 09/11/2021 :  09:46 น.


กิจกรรมเรียนออนไลน์

 09/11/2021 :  09:25 น.


กิจกรรมปรัปปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

 09/11/2021 :  09:20 น.


ฉีดวัคชีนครูบุคลากรนักเรียนโรงเรียนวัดศิริมงคล

 09/11/2021 :  09:10 น.


งานบุญกฐิน วันที่ 10 ต.ค. 63

 19/10/2020 :  09:22 น.


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 1 ต.ค. 63

 19/10/2020 :  09:04 น.


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตการป้องกันการแพร่ระบาดโรค

 17/08/2020 :  08:53 น.


มอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา 2563

 02/07/2020 :  12:31 น.


กิจกรรมปฐมนิเทศศึกษา ปีงบประมาณ 2563

 02/07/2020 :  12:26 น.


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 1-8 มิ.ย. 63

 08/06/2020 :  13:53 น.


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 3 มี.ค. 62

 03/03/2020 :  10:44 น.


โครงการอบรมยกระดับผลการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา 2562

 21/01/2020 :  19:13 น.


โครงการอบรมยกระดับผลการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (b-net) ปี 2563

 14/01/2020 :  08:57 น.


กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

 02/01/2020 :  10:21 น.


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 25 ธ.ค. 62

 25/12/2019 :  12:53 น.


ประชุมโครงการอบรม o-net และ b-net คณะครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มย่อยที่ 4 จังหวัดอ

 25/12/2019 :  12:50 น.


กิจจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 13 ธ.ค. 62

 14/12/2019 :  08:52 น.


กิจกกรม แนะแนว ปีการศึกษา 2563

 12/12/2019 :  08:48 น.


กิจกรรมการเรียนการสอน สร้างความสามัคคีปรองดอง 28 พ.ย.62

 02/12/2019 :  14:22 น.


กิจกรรมบิณฑบาต 2 ธ.ค. 62

 02/12/2019 :  14:18 น.


ประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ อำเภอหนองหาน

 02/12/2019 :  14:17 น.


กิจกรรมสามเณรนักเรียนปลูกผักสวนครัว ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 02/12/2019 :  14:21 น.


อบรมผู้บริหารท่ีสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา

 25/11/2019 :  12:56 น.


โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียน ประจำปี 2562

 25/11/2019 :  12:53 น.


รับนิเทศ ติดตาม โรงเรียนวัดศิริมงคล โดย พศ.จ.อุดร 7 พ.ย. 62

 07/11/2019 :  11:41 น.


ประชุม ประจำเดือน พ.ย. 62

 05/11/2019 :  14:08 น.


พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดศิริมงคล ปี.62

 28/10/2019 :  08:49 น.


กิจกรรมวันออกพรรษา 13 ต.ค. 62

 15/10/2019 :  08:43 น.


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 12 ต.ค. 62

 13/10/2019 :  09:50 น.


การสอบนักธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562

 13/10/2019 :  09:42 น.


รวมสายธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เภอเสลภูมิ อ.อาจสามารถ อ.เภอ พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 6-7 ก.ย.

 11/09/2019 :  09:20 น.


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 21 ก.ค. 62

 21/07/2019 :  15:29 น.


กิจกรรม วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 62

 17/07/2019 :  10:46 น.


แห่เทียนเข้าพรรษา ปี 62

 17/07/2019 :  10:42 น.


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 14 ก.ค. 62

 15/07/2019 :  10:46 น.


กิจกรรมวันไหว้ครูและวันสุนทรภู่ ปี 2562

 28/06/2019 :  14:04 น.


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

 20/06/2019 :  13:23 น.


พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 8-

 20/06/2019 :  13:18 น.


สำนักพุทธศานาจังหวัดอุดรธานีตรวจเยี่ยมโรงเรียนปริยัติธรรมวัดศิริมงคล ปีงบ2562

 18/06/2019 :  19:56 น.


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 1 มิ.ย. 62

 04/06/2019 :  10:51 น.


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 14 พ.ค.62

 17/05/2019 :  10:59 น.


ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

 17/05/2019 :  10:54 น.


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 23 ก.พ. 62

 25/02/2019 :  13:56 น.


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 21 ก.พ. 62

 25/02/2019 :  13:53 น.


ฟังเทศน์ บุญเผวส วัดศิริมงคล วันีท่ 17 ก.พ. 62

 25/02/2019 :  13:46 น.


งานบุญมหาชาติ ประจำปี 25562 16 ก.พ. 62

 25/02/2019 :  13:39 น.


กิจกรรมปฎิบัติธรรม 4 ก.พ. 62

 05/02/2019 :  09:16 น.


กิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 ก.พ. 62

 05/02/2019 :  09:13 น.


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 30 ม.ค. 62

 05/02/2019 :  09:09 น.


โครงการอบรมยกระดับผลการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (o-net)

 05/02/2019 :  08:51 น.


โครงการอบรมยกระดับผลการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (b-net)

 28/01/2019 :  21:15 น.


โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศิริมงคล เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

 11/12/2018 :  15:02 น.


ทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุน บูรณปฎิสังขรณ์ หลังคาศาลาการเปรียญและปูกระเบื้องโรวครัว วัดศิริมงคล ว

 12/11/2018 :  18:20 น.


กิจกรรมบำเพญประโยชน์ 3 พ.ย.61

 05/11/2018 :  08:39 น.


วันออกพรรษา 2561

 29/10/2018 :  11:32 น.


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศิริมงคล วันที่ 13 ต.ค. 61

 16/10/2018 :  16:43 น.


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศิริมงคล วันที่ 30 ก.ย. 61

 01/10/2018 :  17:40 น.


อบรมโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

 16/08/2018 :  13:57 น.


รวมน้ำใจสุ่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ศูนย์รับบริจาค โรงเรียนพระปริยัตืธรรม วัดศิริมงคล

 01/08/2018 :  22:55 น.


กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2561

 28/07/2018 :  19:07 น.


พระครูสุธีธรรมธร ได้มอบทุนการศึกษาและทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลเเด่พระภิกษุสงฆ์เเละน้องๆสามเณร พร้อมทั้ง

 12/07/2018 :  18:48 น.


พิธีมอบวุฒิบัตร ประโยค 1 และ 2 เขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก

 09/07/2018 :  10:45 น.


กิจกรรมไหว้ครูและวันสุนทรภู่ ปี 2561

 26/06/2018 :  14:22 น.


กิจกรรม วันวิสาขบูชา 2561

 31/05/2018 :  09:16 น.


ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 16/05/2018 :  15:10 น.


กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2561

 18/04/2018 :  09:29 น.


กิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน

 30/03/2018 :  09:34 น.


บรรยายธรรมกับพระมหาสมปอง

 27/03/2018 :  10:58 น.


บิณฑบาตรงานบวชชีพรามห์วัดสามัคคีคณารักษ์ บ้านหนองลาด

 05/02/2018 :  09:50 น.


กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนปฎิยัติธรรม

 08/01/2018 :  11:09 น.


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศิริมงคล วันที่ 7 ม.ค. 61

 08/01/2018 :  11:07 น.


ประชุม B-NET 4 ม.ค. 61

 08/01/2018 :  10:59 น.


สอบกลางภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 08/01/2018 :  10:57 น.


กิจกรรมบิณฑบาตรเนื่องวันปีใหม่ ปี 2561

 08/01/2018 :  10:40 น.


ประชุมกลุ่มจังหวัดอุดรธานี (B-NET) @วัดสว่างสามัคคี อ.เมือง จ.อุดรธานี

 12/12/2017 :  09:41 น.


งานแข่งขันทักษะปริยัติสัมพันธ์ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่นครนาคา กลุ่มที่ ๘

 12/12/2017 :  08:53 น.


โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพระราชูปถัมภ์ 5 ธันวามคม 2560

 06/12/2017 :  10:22 น.


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศิริมงคล วันที่ 26 พ.ย. 60

 27/11/2017 :  10:06 น.


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศิริมงคล

 30/10/2017 :  09:10 น.


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศิริมงคล

 21/10/2017 :  08:39 น.


มหากฐินสามัคคี เพื่อบูรณะซ่อมแซมปฎิสังขรณ์ พระอุโบสถ ในวันที่ 14 ต.ค. 60

 16/10/2017 :  11:46 น.


วันเข้าพรรษา 2560

 12/07/2017 :  08:57 น.


ต้อนรับ คณะผู้ตรวจงาน จาก พศจ 2560

 12/07/2017 :  08:48 น.


กิจกรรมวันไหว้ครูและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560

 27/06/2017 :  09:03 น.


ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 16/05/2017 :  14:25 น.


วันวิสาขบูชา 2560

 15/05/2017 :  09:40 น.


ขบวนแห่ในโอกาสได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ พระครูรังษ๊สุทธิญาณ

 20/04/2017 :  09:55 น.


บุญมหาชาติ

 23/02/2017 :  14:42 น.


กิจกรรมแข่งทักษะวิชาการ ระดับภาค ปี 2560

 23/02/2017 :  14:40 น.


กิจกรรมวันครู ปี 2560

 23/02/2017 :  14:39 น.


กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2560

 23/02/2017 :  14:38 น.


สำนักพระพุทธศาสนาตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ปี 59

 21/12/2016 :  13:35 น.


เจ้าคณะจังหวัดเยี่มมชมนิทรรศการ ธ.ค. 59

 21/12/2016 :  13:33 น.


สวดชัยมงคลคาถา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 06/12/2016 :  11:30 น.


บิณฑบาต วันพ่อแห่งชาติ 2559

 06/12/2016 :  11:28 น.


ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

 07/11/2016 :  13:04 น.


พิธีทำบุญสัตตมวารถวายเป็นพระราชกุศล

 07/11/2016 :  13:03 น.


ลงนามถวายคำไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 07/11/2016 :  13:00 น.


พิธีสวดอภิธรรมพระบรมศพ

 07/11/2016 :  12:41 น.


ทอดผ้ากฐินสามัคคี ปี 2559

 28/10/2016 :  09:38 น.


ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในวันแม่แห่งชาติ ปี 2559

 17/08/2016 :  10:37 น.


กิจกรรมวันไหวครูและวันสุนทรภู่ ปี 2559

 11/07/2016 :  09:08 น.


ปีมหามงคล ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

 09/06/2016 :  08:47 น.


ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

 02/06/2016 :  08:55 น.


กิจวัตรสัมพันธ์ ปี 59

 02/06/2016 :  08:52 น.


กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

 02/06/2016 :  08:50 น.


สัมมนาและปฎิบัติกรรมฐาน ณ.วัดสันติวนาราม

 17/02/2016 :  10:18 น.


บุญมหาชาติ วันที่ 4 ก.พ. 59

 17/02/2016 :  10:12 น.


การแข่งขันกืฬาวันครู ปี 59

 17/02/2016 :  10:08 น.


กิจกรรมสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559

 06/01/2016 :  13:03 น.


Bike fo Dad

 15/12/2015 :  10:46 น.


มหกรรมแข่งทักษะวิชาการ ปี 2558

 25/11/2015 :  14:06 น.


งานกฐิน ปี 58

 25/11/2015 :  13:57 น.


โครงการหมู่บ้านศีล 5

 22/09/2015 :  10:35 น.


ตรวจสุขภาพประจำปี 2558

 22/09/2015 :  10:22 น.


บุญข้าวประดับดิน ปี 2558

 22/09/2015 :  10:10 น.


ทอดเทียน ปี 2558

 22/09/2015 :  09:56 น.


ประเมินภายใน ปี 2558

 22/09/2015 :  09:47 น.


อบรมกฎหมายและยาเสพย์ติดให้โทษ

 31/08/2015 :  12:48 น.


Bike fo mom วันแม่แห่งชาติ ปี 2558

 20/08/2015 :  11:03 น.


ปลูกต้นไม้วันแม่แห่งชาติ ปี 2558

 20/08/2015 :  10:53 น.


เตรียมปลูกต้นไม้ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2558

 20/08/2015 :  10:44 น.


แห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 2558

 04/08/2015 :  09:59 น.


ประชุมเตรียมพร้อมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET B-NET

 02/07/2015 :  16:01 น.


ซ้อมวันไหวครูและวันสุนทรภู่ ปี 2558

 02/07/2015 :  15:57 น.


งานปฐมนิเทศ ปี 2558

 02/07/2015 :  15:20 น.


สำนักพุทธเข้าเยี่ยม ปี 2558

 02/07/2015 :  15:15 น.


งานวันวิสาขบูชา ปี 2558

 02/07/2015 :  15:01 น.


พัฒนาวัด

 02/07/2015 :  14:49 น.


งานเลือกตั้งประธานโรงเรียน ปี 2558

 02/07/2015 :  13:27 น.


วันครู ปี 2558

 02/07/2015 :  13:25 น.


ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา 2558

 03/06/2015 :  15:16 น.


ทัศนศึกษาประเทศอินโดนีเซีย 26 ก.พ. 58 - 1 มี.ค. 58

 03/03/2015 :  10:38 น.


ทัศนศึกษา ปี 2558

 21/01/2015 :  13:54 น.


งานตักบาตรปีใหม่ 2558

 21/01/2015 :  13:42 น.


งานมหกรรมแข่งทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7

 21/01/2015 :  10:33 น.


ธรรมจาริก วันที่ 12 ธันวาคม 2557

 08/01/2015 :  14:21 น.


คณะกฐิน ปี พ.ศ. 2557

 08/01/2015 :  14:02 น.


คณะกฐิน ปี พ.ศ. 2556

 08/01/2015 :  14:00 น.


งานอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน ต.ค. ปี 2555

 12/12/2014 :  14:18 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศิริมงคล โรงเรียนวัดสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒๗ หมู่ ๗ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี   เบอร์โทรติดต่อ   โทร.089-5773671
ติดต่อผู้ดูแล phamaha_thong2525@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo