Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 407589 View view 44.200.140.218 rss feed
 
  วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา  04/12/2014 09:41 น.
วิสัยทัศน์(Vission)
            ภายในปีการศึกษา  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดศิริมงคล  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมนำวิชาการ  บริหารจัดการอย่างระบบ  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  พัฒนาคนดีคืนสู่สังคม  ศึกษาน้อมนำพระธรรมวินัย  ดำเนินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 


ปรัชญา(Mission)

สุสิกฺโข  ลภเต  ปญฺญํ

(ผู้ศึกษาดีย่อมมีปัญญา)
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศิริมงคล โรงเรียนวัดสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒๗ หมู่ ๗ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี   เบอร์โทรติดต่อ   โทร.089-5773671
ติดต่อผู้ดูแล phamaha_thong2525@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo