Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 407581 View view 44.200.140.218 rss feed
 
  คณะกรรมการโรงเรียน
คณะกรรมการโรงเรียน  09/07/2015 13:34 น.

  

คณะกรรมการโรงเรียน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศิริมงคล

***************************

 

๑.      พระอธิการจันทร์สี  สุทฺธิญาโณ         ผู้ทรงคุณวุฒิ               ประธานกรรมการ

๒.      พระมหาสฤษดิ์  มงฺคลภาวี              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์       กรรมการ

๓.      สามเณรอนุชา  ภารุสุข                  ผู้แทนศิษย์เก่า             กรรมการ

๔.      นายสมใจ  คำควร                       ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

๕.      นางมยุรี  บาทชาลี                       ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

๖.      นายสุทิน  ศิริดล                         ผู้แทนผู้ปกครอง           กรรมการ

๗.      นายสมพร  แจ่มใสดี                     ผู้แทนครู                   กรรมการ

๘.      นายคำพันธ์  สิงห์เกื้อ                    ผู้แทนองค์กรชุมชน        กรรมการ

๙.      นายสถิต  สัจจะมณี                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

๑๐.  พระมหาเกษชฎา  กตปุญฺโญ            ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์       กรรมการ/เลขานุการ

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศิริมงคล โรงเรียนวัดสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒๗ หมู่ ๗ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี   เบอร์โทรติดต่อ   โทร.089-5773671
ติดต่อผู้ดูแล phamaha_thong2525@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo