Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 335261 View view 44.192.254.173 rss feed
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม...ข่าว:

เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม...
วันที่  21/09/2015  จำนวนผู้ชม  2234 

 

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม...

นายพนม  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... โดยมี พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานกรรมการ ได้ประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวแต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ประกอบด้วย คณะสงฆ์ และผู้แทน     ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... เสนอต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม

ในการนี้ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... พิจารณาในรายละเอียดของการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง ๓ แผนก ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในการยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้คำนึงถึงความมั่นคง ของการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นหลัก คือให้คำนึงถึงระบบบริหาร การสนับสนุนงบประมาณ และสิทธิ    ที่ผู้เรียนพึงมีพึงได้ และให้มีเนื้อหาครอบคลุมการศาสนศึกษาทั้งระบบ ไม่ต้องมีมาตรามากเกินไป และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=10723:2015-09-18-02-47-22&catid=25:2008-09-16-16-33-35&Itemid=219

ข่าวอื่น ๆขอเชิญร่วมทำบุญ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566
 21/08/2023
 09:32 น.ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ออกนิเทศติดตามสถิติข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศิริมงคล 7 มิถุนายน 2566
 07/06/2023
 19:00 น.รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
 02/01/2023
 14:11 น.ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา บริจาคสิ่งของปัจจัยช่วยผู้ประสพภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี
 04/10/2022
 08:39 น.ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี
 01/09/2022
 21:35 น.12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
 01/08/2022
 18:17 น.12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
 01/08/2022
 18:17 น.12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
 01/08/2022
 18:17 น.รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2565
 09/05/2022
 15:04 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศิริมงคล โรงเรียนวัดสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒๗ หมู่ ๗ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี   เบอร์โทรติดต่อ   โทร.089-5773671
ติดต่อผู้ดูแล phamaha_thong2525@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo