Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 335303 View view 44.192.254.173 rss feed
 
  พิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ปี ๒๕๕๘ข่าว:

เรื่อง : พิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ปี ๒๕๕๘
วันที่  09/07/2015  จำนวนผู้ชม  1677 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๕๘ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่ปรึกษาโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งนี้นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์  กรรมการและเลขานุการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย กล่าวในการรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวนทั้งหมด ๔๔๖ ทุน เป็นเงิน ๙,๗๔๔,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้  ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกองบาลีสนามหลวง 153 ทุน เป็นงิน 2,069,000บาท แบ่งเป็น ทุนการศึกษาระดับเปรียญธรรม (ป.ธ.) 6 - 9 ประโยค จำนวน 76 ทุน ทุนเล่าเรียนพระบาลี เพื่อส่งเสริมสามเณรให้ได้ศึกษาพระบาลีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ป.ธ. 3 - 9 ประโยค จำนวน 67 ทุน และทุนสำนักเรียน มอบให้สำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษา จำนวน 5 ทุน

นายอินทร์จันทร์ กล่าวต่อไปว่า ประเภททุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ จำนวน 258 ทุน เป็นเงิน 2,745,000 บาท แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จำนวน 222 ทุน มหาวิทยาลัยมหามุกฎราชวิทยาลัย (มมร.) จำนวน 36 ทุน ประเภททุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกองงานพระธรรมทูต จำนวน 9 ทุน เป็นเงิน 270,000 บาท  ประเภททุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 17 ทุน เป็นเงิน 4 ล้านบาท แบ่งเป็น ทุนสนับสนุนคณะสงฆ์ด้านวิปัสสนาจารย์ ระดับปริญญาโท 1 ทุน เป็นเงิน 2 ล้านบาท ทุนสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น 15 ทุน เป็นเงิน 1 ล้านบาท ทุนสนับสนุนพระนักเทศน์  1 ทุน เป็นเงิน 1 ล้านบาท ประเภททุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกองธรรมสนามหลวง 9 ทุน เป็นเงิน 660,000 บาท แบ่งเป็นทุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาดีเด่น ขนาดเล็ก ไม่เกิน 120 รูป 3 ทุน ขนาดกลาง  ไม่เกิน 300 รูป  3 ทุน และขนาดใหญ่ มากกว่า 301 รูป 3 ทุน

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนสำหรับพระสงฆ์ไทยในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา 5 ธันวาคม 2547 ในการส่งเสริมการเล่าเรียนพระธรรมวินัย และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตามพระราชประสงค์ ซึ่งขณะนี้โครงการได้ถวายทุนแด่พระสงฆ์ไปแล้วกว่า 6,000 ทุนในการส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ไทย”เลขานุการโครงการฯ กล่าว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

ข่าวอื่น ๆขอเชิญร่วมทำบุญ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566
 21/08/2023
 09:32 น.ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ออกนิเทศติดตามสถิติข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศิริมงคล 7 มิถุนายน 2566
 07/06/2023
 19:00 น.รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
 02/01/2023
 14:11 น.ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา บริจาคสิ่งของปัจจัยช่วยผู้ประสพภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี
 04/10/2022
 08:39 น.ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี
 01/09/2022
 21:35 น.12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
 01/08/2022
 18:17 น.12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
 01/08/2022
 18:17 น.12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
 01/08/2022
 18:17 น.รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2565
 09/05/2022
 15:04 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศิริมงคล โรงเรียนวัดสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒๗ หมู่ ๗ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี   เบอร์โทรติดต่อ   โทร.089-5773671
ติดต่อผู้ดูแล phamaha_thong2525@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo