Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 335226 View view 44.192.254.173 rss feed
 
  พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนกลางข่าว:

เรื่อง : พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนกลาง
วันที่  09/07/2015  จำนวนผู้ชม  2738 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับมอบพัดเปรียญธรรม ๓ ประโยค จำนวน ๓๓๗ รูป และมอบประกาศนียบัตร ๑ - ๒ จำนวน ๔๘๐ รูป รวม ๘๑๗ รูป ต่อมา นางสาวประนอม คงพิกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานโดยสรุป ดังนี้

เนื่องจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม ๖ ประโยค จำนวน ๒๗๒ รูป และเปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๔๙ รูป รวม ๓๒๑ รูป เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ส่วนพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค มีพระบรมราชานุญาตถวายผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ในโอกาสอันสมควร จากนั้น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ – ๒ ตามลำดับ และให้โอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พระภิกษุสามเณรที่ร่วมพิธี พอสังเขปดังนี้

“การที่ท่านทั้งหลายได้มีความวิริยะอุตสาหะศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีจนสามารถสอบได้ประโยคบาลีสนามหลวงนี้ นับได้ว่าได้ประกอบเหตุแห่งความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง นับเป็นเกียรติประวัติที่สำคัญสำหรับท่านทั้งหลาย ตลอดถึงครอบครัว และครูบาอาจารย์ เนื่องจากว่าพระราชพิธีดังกล่าวนี้ มีขึ้นยกย่องเชิดชูท่านทั้งหลาย ผู้มีความสามารถมนด้านภาษาบาลี ซึ่งถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ เป็นภาษาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ได้ชื่อว่าเป็นเสด็จพ่อของพวกเราทั้งหลายได้ใช้ในการประกาศพระศาสนา เผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้ปรากฏแพร่หลาย และสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ ขอให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาอันถือเป็นมรดกอันล้ำค่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทะเจ้า ตลอดจนถึงบูรพาจารย์ทั้งหลายได้ฝากไว้กับเราท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลายที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค หรือประโยค ๑ – ๒ มีความมุมานะ พยายามศึกษา ค้นคว้า ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูอาจารย์เพื่อความสำเร็จในการศึกษาพระบาลีในประโยคสูง ๆ ต่อไป และขออนุโมทนาเจ้าสำนักเรียน เจ้าสำนักศาสนศึกษา ครูอาจารย์ที่เสียสละสนับสนุนส่งเสริมและแนะนำสั่งสอนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

ข่าวอื่น ๆขอเชิญร่วมทำบุญ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566
 21/08/2023
 09:32 น.ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ออกนิเทศติดตามสถิติข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศิริมงคล 7 มิถุนายน 2566
 07/06/2023
 19:00 น.รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
 02/01/2023
 14:11 น.ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา บริจาคสิ่งของปัจจัยช่วยผู้ประสพภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี
 04/10/2022
 08:39 น.ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี
 01/09/2022
 21:35 น.12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
 01/08/2022
 18:17 น.12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
 01/08/2022
 18:17 น.12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
 01/08/2022
 18:17 น.รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2565
 09/05/2022
 15:04 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศิริมงคล โรงเรียนวัดสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒๗ หมู่ ๗ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี   เบอร์โทรติดต่อ   โทร.089-5773671
ติดต่อผู้ดูแล phamaha_thong2525@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo