รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
วันที่ 02/01/2023 เวลา 14:11 น. (267)
  ร่วมทำบุญ ผ้าป่าสมัคัคคีออนไลน์
วันที่ 09/05/2022
เวลา 15:04 น. (661)
  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19
วันที่ 25/01/2021
เวลา 18:10 น. (2023)
  ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563
วันที่ 17/08/2020
เวลา 08:54 น. (1497)
 
 หลวงพ่อพระครูสุภกิจโกศล เลขานุการกลุ่ม พร้อมด้วยนักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 8 ออกตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  วันที่ 11/03/2020 (1381)
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศิริมงคล เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ วันที่ 09/07/2020 (1345)
 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14/01/2020 (1536)
 พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดศิริมงคล ปี.62 วันที่ 25/11/2019 (1607)
 รวมสายธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เภอเสลภูมิ อ.อาจสามารถ อ.เภอ พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 6-7 ก.ย. 62 วันที่ 28/10/2019 (1381)